Opieka serwisowa:

przeglądy okresowe oraz naprawy urządzeń wykonywane przez przeszkolonych techników
sprawdzenie stanu technicznego podzespołów
planowanie wymian zużywających się części i materiałów
remonty, ekspertyzy techniczne i wyceny
dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek i faksów
szybki czas reakcji serwisu – do 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki
specjalne rabaty dla stałych klientów
zawieranie umów serwisowych na stałą obsługę
udostępnianie sprzętu zastępczego na czas naprawy
szkolenie personelu obsługującego urządzenie
informowanie o stanie technicznym pod kątem dalszej eksploatacji
pomoc w rozwiązywaniu problemów powstałych w związku z użytkowaniem urządzeń
bezpłatne porady przy doborze i zakupie nowych urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem

Serwis:

serwis@copy-tech.com.pl
kom. 0 604 216 021

kom. 0 665 228 377