DZIERŻAWA polega na wpłacaniu co miesiąc określonego czynszu za użytkowanie kopiarki nie angażując
środków własnych na zakup urządzeń.

•    możliwość pozyskania urządzenia bez inwestycji
•    rozwiązanie kosztownego problemu serwisu
•    bezpłatne przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, dojazdy
•    bezpłatne wszystkie materiały eksploatacyjne, części zamienne, podzespoły
•    „wieczysta gwarancja”
•    koniec kłopotów ze złą jakością kopii lub unieruchomionym urządzeniem
•    lepsze planowanie wydatków na obsługę sprzętu biurowego
•    brak kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem materiałów eksploatacyjnych
•    uniknięcie problemów i kosztów prowadzenia ewidencji zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
• Obniżenie podatku dochodowego – rata dzierżawna stanowi koszt uzyskania przychodu


Opłaty własne, które są kosztem uzyskania przychodów, kalkulowane
są na podstawie ceny jednej kopii pomnożonej przez zadeklarowaną ilość kopii wykonaną przez użytkownika w danym miesiącu.
Cena za kopię to tylko: 3,6 grosza netto
W zamian oferujemy:
Pełną, bezpłatną obsługę serwisową, obejmującą przeglądy, jak i naprawy ewentualnych usterek, bezpłatne dojazdy,
a także bezpłatne dostarczenie materiałów eksploatacyjnych w ilościach zgłoszonych przez użytkownika.
W przypadku awarii urządzenia i braku możliwości jej naprawy w ciągu 48 godzin gwarantujemy urządzenie zastępcze.

Miesięczny czynsz podstawowy zawiera koszt najmu urządzenia oraz wszystkie koszty administracyjne, materiały eksploatacyjne:
•    toner
•    developer
•    bęben
•    wszystkie części i podzespoły

Nieodpłatne są również okresowe przeglądy i konserwacje, ewentualne naprawy i wymiany oraz dojazd do miejsca użytkowania urządzenia.

Wszystkie opłaty związane z dzierżawą kopiarki mogą być zaliczane

jako koszty uzyskania przychodów firmy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt

tel./fax 085 741 22 42

e-mail: biuro@copy-tech.com.pl