Dzierżawa

Dzierżawa to:
•    możliwość pozyskania urządzenia bez inwestycji
•    rozwiązanie kosztownego problemu serwisu
•    bezpłatne przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, dojazdy
•    bezpłatne wszystkie materiały eksploatacyjne, części zamienne, podzespoły
•    "wieczysta gwarancja"
•    koniec kłopotów ze złą jakością kopii lub unieruchomionym urządzeniem
•    lepsze planowanie wydatków na obsługę sprzętu biurowego
•    brak kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem materiałów eksploatacyjnych
•    uniknięcie problemów i kosztów prowadzenia ewidencji zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
Obniżenie podatku dochodowego - rata dzierżawna stanowi koszt uzyskania przychodu

DZIERŻAWA polega na wpłacaniu co miesiąc określonego czynszu za użytkowanie kopiarki nie angażując środków własnych na zakup urządzeń. Opłaty własne, które są kosztem uzyskania przychodów, kalkulowane są na podstawie ceny jednej kopii pomnożonej przez zadeklarowaną ilość kopii wykonaną przez użytkownika w danym miesiącu.
Cena za kopię to tylko: 3,6 grosza netto


W zamian oferujemy:
Pełną, bezpłatną obsługę serwisową, obejmującą przeglądy, jak i naprawy ewentualnych usterek, bezpłatne dojazdy, a także bezpłatne dostarczenie materiałów eksploatacyjnych w ilościach zgłoszonych przez użytkownika. W przypadku awarii urządzenia i braku możliwości jej naprawy w ciągu 48 godzin gwarantujemy urządzenie zastępcze.Miesięczny czynsz podstawowy zawiera koszt najmu urządzenia oraz wszystkie koszty administracyjne, materiały eksploatacyjne:
•    toner
•    developer
•    bęben
•    wszystkie części i podzespołyNieodpłatne są również okresowe przeglądy i konserwacje, ewentualne naprawy i wymiany oraz dojazd do miejsca użytkowania urządzenia.

 

Wszystkie opłaty związane z dzierżawą kopiarki mogą być zaliczane

jako koszty uzyskania przychodów firmy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt

tel./fax 085 741 22 42

e-mail: biuro[at]copy-tech.com.pl